Crimineel geld, klimaatkillers en privacyschending; 5

De libra

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de Libra (ingezonden 26 juni 2019)   1. Bent u bekend met de aankondiging van de digitale munt “Libra” door Facebook? 2. Wat is de Libra? Kunt u een beschrijving geven van de werking en de techniek erachter? Kunt u zoveel mogelijk details van de “munt” achterhalen en de Kamer daarover informeren? 3. Onder welk toezichtsregime valt de Libra? Welke toezichthouder is bevoegd? Hoe is geborgd dat Nederlandse en Europese toezichthouders volledige bevoegdheden hebben? 4. Kan de munt al meteen komend jaar, wanneer Facebook van plan is deze te lanceren, op de Europese en Nederlandse markt ingevoerd worden? 5. Welke data wordt door Facebook en andere partijen bewaard bij het gebruik van de Libra? 6. Worden transactiegegevens en betaalgegevens van gebruikers voor commerciële doeleinden gebruikt? Hoe kan dit worden voorkomen? 7. Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat gebruikers precies weten waar zij aan toe zijn als zij zich inlaten met Libra? Hoe weten zij welke partijen zich achter Libra bevinden en aan wie zij hun geld in vertrouwen geven? 8. Wat gebeurt er met het geld van consumenten indien Libra of de achterliggende bedrijven omvallen? In hoeverre zijn consumenten beschermd tegen digitale diefstal, zoals met Bitcoin is voorgekomen? 9. Hoe wordt gecontroleerd of er voldoende dekking aanwezig is voor uitstaande Libra’s? 10. In hoeverre leidt het gebruik van (decentrale) blockchain tot nieuwe systeemrisico’s? Hoe kan met een decentraal stelsel alsnog worden ingegrepen in het systeem in het geval van problemen? 11. Vindt u het wenselijk dat socialemediabedrijven zich inlaten met het scheppen van een munt en betalingsplatformen? Bent u bereid na te denken over mogelijkheden om deze concentratie te verbieden en/of bedrijven op te knippen zodat er geen monopolie ontstaat met betrekking tot gebruikersgegevens, persoonsgegevens, betaalgegevens, etc? 12. In hoeverre vertrouwt u Facebook, dat allerlei beloftes doet over privacy, maar in het verleden bijvoorbeeld met Whatsapp vaak heeft aangetoond beloftes te breken voor commercieel gewin, een digitale munt als Libra toe? 13. Acht u de huidige wetgeving geschikt en voorbereid op een digitale munt als Libra? Bent u bereid onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van het digitale geldstelsel en daarover nog dit jaar aan de Kamer verslag te doen? 14. Bent u bereid om voor september 2019 samen met onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een uitgebreide analyse van de Libra naar de Kamer te sturen, met daarin in ieder geval aandacht voor de systeemrisico’s, privacyaspecten, consumentenbescherming, risico’s op crimineel of terroristisch gebruik en fiscale aspecten? Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Alkaya (SP), ingezonden 19 juni 2019 (vraagnummer 2019Z12595).
  Datum: 26 juni 2019   Nr: 2019Z13434   Indiener: Henk Nijboer, Kamerlid PVDA   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Tikkiefraude zeer lucratief voor criminelen Bitcoin is dat crimineel geld? Bitcoin Documentary  Crypto Currencies  Bitcoins  Blockchain  Digital Currency  Money  Gold Nieuw crimineel record voor bitcoin • Z zoekt uit Criminelen: geen wiet, maar bitcoins

Ondanks dat een klein percentage van alle Bitcoin gebruikers een crimineel is, wordt bitcoin wel gebruikt voor het witwassen van geld. Volgens resultaten van het openbaar ministerie is wordt Bitcoin regelmatig door criminelen gebruikt om geld wit te wassen. Niet alleen in Nederland, maar ook Duitsland, België en Engeland. Bitcoin crimineel geld? Is Bitcoin het geld voor criminelen? Waar dit argument door de ‘gevestigde orde’ vaak wordt aangedragen, blijkt dat een kortzichtige misvatting te zijn. Lees ook deze blog over Bitcoin en contant crimineel geld. Als je als crimineel een klein foutje maakt sta je direct in de picture. Bitcoin illegaal gebruik “Hoewel exchanges altijd een populaire off-ramp zijn geweest voor onwettige activiteiten, nam het gebruik ervan sinds begin 2019 gestaag toe. In de loop van het hele jaar hebben we $2,8 miljard getraceerd in Bitcoin dat van criminelen terecht kwam op cryptobeursen,” merkte Chainalysis op. Crimineel geld, klimaatkillers en privacyschending; 5 mythes en misvattingen over blockchain. by Jan Scheele · 2 years ago . Technologie voor criminelen, de oorzaak dat de aarde nóg sneller gaat opwarmen en een inbreuk op de privacy. De afgelopen tijd heb ik allerlei pittige discussies mogen voeren over de impact en het gebruik van de Dan had de politie niet eens geweten dat hij zo’n vermogen had. Maar het bekende probleem van crimineel zwart geld is niet anders: je moet het witwassen om het voor legale doeleinden te gebruiken. Het is een beetje te vergelijken met ‘genummerd losgeld’. Iemand moet het omruilen voor gewoon geld. Daar zijn handelaars voor. Mannetjes.

[index] [2698] [6454] [498] [4399] [9161] [15650] [3246] [824] [24023] [16927]

Tikkiefraude zeer lucratief voor criminelen

Legitminer - Cloud Mining Free Bitcoin 2020 - Geld 2020 - Duration: 5:26. Stephan Hoppenheidt 179 views. 5:26. This is THE BEST SPEECH EVER from ABRAHAM! - ABRAHAM HICKS - Duration: 40:20. Om het geld te incasseren, maakte de bende gebruik van een groot aantal geldezels. Dat zijn mensen die hun bankrekening en pinpas, al dan niet gedwongen, beschikbaar hebben gesteld aan criminelen. Vragen van lid Nijhuis over het gebruik van de bitcoin door criminelen, de handel in futures en vragen over de visie van de belastingdienst mbt de bitcoin die in box 3 valt. Volledige vragenuur ... Hast du dir auch schon immer gewünscht, von Zuhause aus Geld zu verdienen, ohne etwas dafür zu tun? Ich habe nun damit angefangen, mich mit Bitcoin auseinander zu setzen und möchte meine ... Criminelen hebben een slinkse manier gevonden om bankgegevens en vervolgens geld buit te maken van onwetende slachtoffers. Phishing via mail was al bekend, m...

Flag Counter